Školní jídelna s kuchyní při MŠ Sídliště Kuchyně MŠ Lánecká
       
vedoucí ŠJ Petra Němcová vedoucí ŠJ Petra Němcová
       
vedoucí kuchyně Marie Zlatová kuchařky Věra Vápeníková
      Jaroslava Hrstková
kuchařka Ilona Vágnerová    
    pomocná kuchařka Petra Vacková
pomocné kuchařky Jaroslava Svitáková    
  Stanislava Prášková    
  Helena Vojtěchová