Školní jídelna s kuchyní při MŠ Sídliště Kuchyně MŠ Lánecká
       
vedoucí ŠJ Petra Němcová vedoucí ŠJ Petra Němcová
       
vedoucí kuchyně Marie Zlatová kuchařky Věra Vápeníková
      Jaroslava Hrstková
kuchařky Milada Ulrichová    
  Ilona Vágnerová pomocná kuchařka Marie Pártlová
  Růžena Kahounová    
       
pomocná kuchařka Jaroslava Svitáková